akce Kupte si svůj Habr!

Leták, informující o akci Kupte si svůj habr!, se objevil na začátku května roku 2003 na různých místech v Brandýse nad Orlicí.

Tato akce však pokračuje dál a stále máte možnost připojit se k dlouhé řadě lidí a významných osobností, kteří zakoupením certifikátu bludišťního získali symbolické vlastnické právo k jednomu habru v Brandýském labyrintu.

Certifikát je možno zakoupit přímo u labyrintu, na Brandýském mámení, na Brandýské radnici, nebo na adrese sídla občanského sdružení Brandýs ve světě. Následuje několik odpovědí na nejčastější dotazy:

 1. To mi bude po zaplacení 80 korun opravdu patřit jedna ze sazenic v bludišti?

  Nebude. Vlastnické právo je pouze symbolické, nejedná se tedy o skutečný prodej ve smyslu občanského zákoníku. Jediným majitelem celého labyrintu bude i nadále občanské sdružení Brandýs ve světě, které jej buduje.

 2. Jaké konkrétní výhody jsou spojeny se získáním certifikátu majitele?

  Číslovaný certifikát majitele obdrží každý člověk, zájmová organizace, spolek, firma či podnikatel, který si zakoupí symbolické vlastnické právo minimálně k jedné sazenici habru, za které zaplatí 80 korun. Je samozřejmě možné si "koupit" i několik sazenic za příslušný násobek základní částky. (Počet sazenic i celková částka budou uvedeny na certifikátu.)

  Všichni dárci získají prostřednictvím certifikátu oprávnění:

  1. k jedné bezplatné návštěvě hotového labyrintu;
  2. označovat přírodní bludiště před Komenského pomníkem navždy jako "náš labyrint", namísto "jejich labyrint";
  3. mít své jméno na seznamu dárců [PDF], který je zveřejněn na webových stránkách sdružení, ale k vyžádání i u labyrintu.

 3. Jaké budu mít záruky, že spolek darované peníze skutečně použije na výsadbu labyrintu a nezneužije je k úplně jiným účelům?

  Peníze získané "prodejem" habrů využijeme výhradně na nákup sazenic živého plotu, případně na práce bezprostředně spojené s jejich vysazením, údržbou a ochranou. Aby bylo možné snadno zjistit, zda jsme svůj slib skutečně dodrželi, budeme vést přesný seznam všech "kupujících" a získané peníze povedeme odděleně v samostatné položce účetnictví našeho spolku.

  Oba dokumenty jsou veřejně přístupné, a tak si bude moci každý adoptivní majitel stromku zkontrolovat, zda jsme s jeho penězi skutečně naložili účelně a v souladu s deklarovaným cílem akce.

  AKTUALIZACE 25. 5. 2018 - Dle směrnice GDPR Evropské unie nesmíme tyto údaje již nadále zveřejňovat. Seznam dárců byl proto odstraněn.

Seznam dárců akce Kupte si svůj habr! [PDF] - odstraněno
Otevírací doba labyrintu
Květen, červen a září
pouze SO a NE
9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Červenec a srpen denně
9:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
hromadné výpravy do bludiště
nejméně dva dny předem na
TEL: 732 145 114
Zdeněk Držmíšek - předseda
TEL: 603 239 407
Tomáš Hubený - web
thubeny@seznam.cz
ikonka BVS

ZVUK - SVĚTLA - zvukař Tomáš Hubený

mapy.czaktualizováno: 08. 09. 2013
Šíření uvedených informací vítáno!

designed by Slim
01. 07. 2011DOPORUČUJEME

Region Orlické hory
Kudyznudy.cz - tipy na výlet